< SilentMoon
 

inked-virtue:

dxcade:

DO U EVEN LIFT MR WAYNE

Literal burn

2 days ago / 615201 notes
taliabobalia:

jusky:


We will rock you!

This made me hear something with my eyes instead of my ears.

that’s the power of queen, my friend.

taliabobalia:

jusky:

We will rock you!

This made me hear something with my eyes instead of my ears.

that’s the power of queen, my friend.

2 days ago / 287719 notes
George R. R. Martin doing the ALS Ice Bucket Challenge [x]
2 days ago / 17683 notes

livinlavidasherloki:

unlimitedheartss:

windsandtides:

loverdosis:

lokilovers:

omg

I HAVE WAITED FOR THIS MY ENTIRE LIFE

image

might i just say

they spelled “kneel” wrong

image

crying

1 week ago / 335408 notes
1 week ago / 12114 notes

tothless:

LOTR meme1/5 quotes

1 week ago / 1273 notes

"No matter what people tell you, words and ideas can change the world."

Robin Williams ( July 21st 1951 - August 11th 2014)

1 week ago / 98590 notes

http://ntctdiana.tumblr.com/post/94169138635/phai-cong-nhan-la-tui-qua-co-duyen-voi-cai-xu

ntctdiana:

Phải công nhận là tui quá có duyên với cái xứ căng- gu-ru, mốt hy vọng đừng rơi vào cái cảnh…kiếm cho đã từ tháp ép phen qua hoa tu líp tới tượng nữ thần tự do rồi tự dưng cái đùng quay qua đi mọc rễ bên nhà hát con sò là hơi bị drama à nha…

$$$$$$$$$$, vừa không muốn làm khổ ông bà lại vừa không…

Chuyện gì đã xảy ra???

2 weeks ago / 1 notes
2 weeks ago / 70743 notes

"Not even once…"

3 weeks ago / 197 notes

heliolisk:

fetustara:

heliolisk:

excellent

nerd

image

image

image

image

4 weeks ago / 182332 notes
4 weeks ago / 66 notes
1 month ago / 234083 notes
1 month ago / 3430 notes
1 month ago / 1865 notes